Personvern

Datasikkerhetserklæring - bruk av dette nettstedet

1 Informasjon om innsamling av personopplysninger / formål

Nedenfor informerer vi deg om innsamling av personopplysninger når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som refererer til deg personlig, for eksempel navn, adresse, e-postadresser, brukeratferd.

1.1 Ansvarlig iht. artikkel 4 (7) i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er

ELIQUO PMI AS

Nordre Kullerød 9

Postboks 1241

3205 Sandefjord

Norway

Email: Send e-post

1.2 Når du kontakter oss via e-post eller via et kontaktskjema, vil informasjonen du oppgir (din e-postadresse, ditt navn og telefonnummer hvis aktuelt) bli lagret av oss for å svare på dine spørsmål. Vi sletter opplysningene som oppstår i denne sammenhengen etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen dersom det foreligger lovbestemte oppbevaringskrav.

1.3 Dine data vil ikke bli behandlet for reklameformål med mindre du uttrykkelig har samtykket til det.

2 Dine rettigheter

2.1 Du har følgende rettigheter med hensyn til personopplysninger om deg selv:

• rett til informasjon;

• rett til korrigering eller sletting;

• rett til begrensning av behandling;

• rett til å protestere mot behandlingen;

• Rett til dataportabilitet.

2.2 Du har også rett til å kontakte en tilsynsmyndighet for databeskyttelse og klage på behandlingen av dine personopplysninger av oss.

3 Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

3.1 Når du bruker dette nettstedet til informasjonsformål, f.eks. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for at vi skal kunne vise nettstedet vårt og for å sikre stabiliteten og sikkerheten (rettslig grunnlag er art. 6 (1) setning 1 GDPR):

• IP-adresse;

• dato og klokkeslett for forespørselen;

• tidssoneforskjell i forhold til Greenwich middeltid (GMT);

• innholdet i forespørselen (eksakt side);

• tilgangsstatus / HTTP-statuskode;

• hver overført mengde data;

• nettstedet som forespørselen stammer fra;

• nettleser;

• operativsystem og grensesnitt;

• språk og versjon av nettleserprogramvaren.

3.2 I tillegg til de ovennevnte dataene lagres informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din, tilordnet nettleseren du bruker, og som gir viss informasjon til kroppen som setter informasjonskapselen (her, gjennom oss). Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De tjener til å gjøre vårt Internett-tilbud mer brukervennlig og effektivt.

3.3 Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker bare såkalte nødvendige, forbigående informasjonskapsler, som er nødvendige for de grunnleggende funksjonene på nettstedet.

Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse inkluderer spesielt øktinformasjonskapsler. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som ulike forespørsler fra nettleseren din kan tilordnes den tildelte økten. Dette vil gjøre det mulig for datamaskinen din å bli gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktinformasjonskapslene slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.

Videre bruker vi Piwik PRO Analytics Suite (PIWIK) as our website analytics software and consent management tool. som vår programvare for nettstedanalyse og samtykkehåndteringsverktøy. Vi samler inn data om besøkende på nettstedet basert på informasjonskapsler for å forbedre innholdet på nettstedet vårt og for å forstå bedre hvilket innhold som er mest interessant. Den innsamlede informasjonen kan inkludere en besøkendes IP-adresse (forkortet), operativsystem, nettleser-ID, nettleseraktivitet og annen informasjon. Se omfanget av data samlet inn av Piwik PRO.

Vi beregner beregninger som fluktfrekvens, sidevisninger, økter og lignende for å forstå hvordan nettstedet vårt brukes. Det kan også opprette besøkendes profiler basert på nettleserhistorikk for å analysere besøkendes atferd.

Løsningen driftes i Europa, og dataene lagres i 25 måneder.

Formålet med databehandlingen: analyse og konverteringssporing basert på samtykke. Rettslig grunnlag: Art. 6 (1) (a) GDPR.

Piwik PRO sender ikke dataene om deg til andre underprosessorer eller tredjeparter og bruker dem ikke til egne formål. For mer, les Piwik PROs retningslinjer for personvern.

 

4 Innsigelse eller tilbakekalling mot behandlingen av dataene dine

4.1 Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dataene dine, kan du tilbakekalle dem når som helst. Slik tilbakekalling vil påvirke tillatelsen til behandling av dine personopplysninger etter at du har tilbakekalt.

Du kan endre personverninnstillingene dine her:

Personverninnstillinger

4.2 I den grad vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interesseavveiningen, kan du motsette deg behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen spesielt ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, som vi beskriver i hvert tilfelle i den følgende beskrivelsen av funksjonene. I tilfelle en slik uenighet, ber vi deg om å forklare årsakene til at vi ikke skal behandle dine personopplysninger som vi har gjort. I tilfelle din berettigede innvending, vil vi undersøke situasjonen og vil enten avbryte eller tilpasse databehandlingen eller påpeke for deg våre overbevisende legitime grunner som vi fortsetter behandlingen på.

Generell personvernerklæring

Informasjon om databeskyttelse i henhold til artikkel 13, 14, 21 og 77 GDPR

Formålet med dette dokumentet er å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og å varsle deg om dine lovbestemte rettigheter med hensyn til databeskyttelse. Denne informasjonen vil bli oppdatert etter behov og publisert her.

1 Hvem er ansvarlig for databeskyttelse ("Behandlingsansvarlig") og hvem kan du kontakte?

Behandlingsansvarlig er:

ELIQUO PMI AS

Nordre Kullerød 9

Postboks 1241

3205 Sandefjord

Norway

Email: Send e-post

2 Hvilke kilder bruker vi?

Vi behandler personopplysninger som vi mottar som en del av våre forretningsforhold med kunder og leverandører.

I tillegg behandler vi personopplysninger som vi innhenter på legitime måter fra offentlige kilder (f.eks.com handelsregister, presse, Internett) eller som er lovlig overført til oss av andre selskaper i ELIQUO WATER GROUP eller andre tredjeparter (f.eks. kredittopplysningsbyråer), i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester.

3 Hvilke opplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende data:

• Masterdata angående forretningsforholdet (kontaktpersonens navn, forretningsadresse og kontaktinformasjon)

• Korrespondanse (f.eks. brev og e-post)

• Reklame- og salgsdata

4 På hvilket lovlig grunnlag og til hvilket formål behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske føderale databeskyttelsesloven (DPA):

4.1 Ved utførelse av kontraktsforpliktelser (artikkel 6 para. 1 (b) GDPR)

Data behandles for å utføre kontraktstjenester eller for å utføre tiltak før kontrakt i anskaffelses- eller salgsprosessen. Formålene avhenger først og fremst av det konkrete produktet eller den aktuelle tjenesten.

4.2 I sammenheng med legitime interesser (artikkel 6 para. 1 (f) GDPR)

Vi behandler personopplysninger der det er nødvendig for utførelsen av kontrakten for å beskytte våre legitime interesser eller interessene til tredjeparter. Eksempler:

• Reklame eller markedsundersøkelser eller meningsmålinger, med mindre du har protestert mot bruken av dataene dine.

• Påstand om rettslige krav og forsvar i sammenheng med juridiske tvister

• Garantere IT-sikkerhet og IT-drift av selskapet

• Forebygge og oppklare kriminelle handlinger

• Videoovervåking for å sikre overholdelse av nettstedets regler og for å forhindre faktisk skade og kriminelle aktiviteter.

• Tiltak for å håndheve sikkerheten til bygninger og anlegg (f.eks. adgangskontroll)

• Offentliggjøring innen gruppen under hensyntagen til betraktning betraktning 48 i GDPR

4.3 Med ditt samtykke (artikkel 6 para. 1 (a) GDPR)

Hvis du har samtykket til at vi behandler personopplysningene dine for spesifikke formål (f.eks. nyhetsbrev), danner samtykket ditt det lovlige grunnlaget for denne behandlingen. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Når samtykket trekkes tilbake, påvirker ikke dette det lovlige grunnlaget for behandling av data frem til samtykket trekkes tilbake.

4.4 For overholdelse av en juridisk forpliktelse (artikkel 6 para. 1 (c) GDPR)

Vi er underlagt eller ulike juridiske forpliktelser (f.eks. skatte- og tolllovgivning). Disse innebærer overføring av personopplysninger til ansvarlige myndigheter og kontorer (f.eks. skattekontor, arbeidsgiveransvarsforsikringsforening, finansinstitusjoner og tillitsselskaper).

Formålet med behandlingen inkluderer alders- og identitetsverifisering, screening mot antiterrorlister, overholdelse av skatterettslige overvåkings- og rapporteringsforpliktelser og evaluering og styring av risiko.

4.5 Hvem gir vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil kun bli overført der det er lovlig grunnlag for dette.

Innenfor selskapet vil bare personer som trenger informasjonen for å utføre våre kontraktsmessige og lovbestemte forpliktelser få tilgang til dine personopplysninger.

I tillegg kan følgende motta dataene dine:

• Databehandlingsleverandører engasjert av oss (behandlere under artikkel 28 GDPR), spesielt innen IT-tjenester, salg, logistikk og utskriftstjenester, for å behandle dataene dine på våre vegne i samsvar med våre instruksjoner

• Offentlige kontorer og institusjoner (f.eks. skattekontor, tollmyndigheter, arbeidsgiveransvarsforsikringsforening), forutsatt at det foreligger en lovpålagt eller offisiell forpliktelse

• Andre databehandlere som du har gitt oss samtykke til (f.eks. i forbindelse med forskningsprosjekter)

• Andre selskaper i konsernet i sammenheng med samarbeid i konsernet (artikkel 26 GDPR Joint controllers)

5 Vil data bli sendt til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon?

Data vil bli overført til prosessorer i tredjeland (land utenfor EØS) hvis

• det er nødvendig å gjøre det for å oppfylle bestillingene dine (f.eks. samarbeid med våre produksjonsanlegg i tredjeland),

• det er lovpålagt (f.eks. skatterapporteringsforpliktelser),

• du har gitt oss ditt samtykke,

• det er påkrevd i sammenheng med samarbeid innen konsernet som tar hensyn til betraktning 48 i GDPR.

Utover dette vil vi ikke sende noen personopplysninger til behandlere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner. For visse oppgaver bruker vi imidlertid tjenesteleverandører som kan være hjemmehørende, ha et morselskap eller opprettholde datasentre i et tredjeland. Slik overføring er tillatt når EU-kommisjonen har fastslått at tredjelandet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå (artikkel 45 GDPR). Hvis Kommisjonen ikke har truffet en slik beslutning, kan vi bare overføre personopplysninger til en tjenesteleverandør i et tredjeland hvis passende kontraktsmessige garantier er avtalt og det er håndhevbare lover og effektive rettsmidler.

6 Hvor lenge beholder vi personopplysninger?

Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige og lovpålagte forpliktelser.

Når data ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontraktsmessige eller lovbestemte forpliktelser, slettes disse regelmessig, med mindre de må beholdes for tidsbegrenset videre behandling for følgende formål:

• Overholdelse av oppbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivning, f.eks. som følge av den tyske handelsloven (HGB) eller skatteloven (AO). Oppbevaringsperiodene som er angitt der, varierer fra to til ti år.

• I samsvar med foreldelsesfrister i henhold til §§ 195 ff. i den tyske sivillovboken (BGB). Disse foreldelsesfristene kan være inntil 30 år.

7 Hva er mine personvernrettigheter?

Du har rett til å:

• Informasjon (art. 15 GDPR)

• Korrigering (art. 16 GDPR)

• Sletting (art. 17 GDPR)

• Begrense behandling (art. 18 GDPR)

• Dataportabilitet (art. 20 GDPR)

• Object (Art. 21 GDPR)

Begrensningene etter §§ 34 og 35 gjelder retten til informasjon og sletting.

Du har også rett til å klage til en ansvarlig tilsynsmyndighet for databeskyttelse (artikkel 77 GDPR).

8 Er du forpliktet til å oppgi opplysninger?

I sammenheng med vårt forretningsforhold må du oppgi personopplysningene som kreves for å starte og gjennomføre forretningsforholdet og for å utføre de tilknyttede kontraktsforpliktelsene, eller som vi er juridisk forpliktet til å samle inn.

9 I hvilken grad automatiseres beslutningstaking

Vi bruker ingen helautomatiserte beslutningsprosesser (scoring) i henhold til artikkel 22 GDPR for å starte og gjennomføre et forretningsforhold.

10 Brukes opplysningene dine til profilering?

I henhold til artikkel 4 (4) GDPR betyr "profilering" enhver form for automatisert behandling av personopplysninger for å evaluere, analysere eller forutsi visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person (f.eks. ytelse på jobb, økonomisk situasjon, personlige preferanser eller interesser, pålitelighet, atferd eller bevegelser).

Vi bruker profilering for å fastslå din potensielle interesse for våre produkter og tjenester. Denne evalueringen er basert på statistiske prosesser, først og fremst knyttet til bruken av nettstedet vårt, hvis du har samtykket til dette under ditt første besøk på nettstedet vårt.

11 Informasjon om din rett til å protestere i henhold til artikkel 21 i den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

11.1 Rett til å protestere mot behandling med henblikk på legitim interesse

Av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som gjøres i henhold til artikkel 6 para. 1 (f) GDPR (behandling nødvendig for legitime interesser). Dette gjelder også profilering etter artikkel 4 (4) GDPR basert på denne bestemmelsen.

Hvis du protesterer, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi er i stand til å demonstrere legitime grunner for behandling som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller med mindre behandlingen er med det formål å håndheve, utøve eller forsvare juridiske krav.

11.2 Rett til å protestere mot behandling av data med henblikk på direkte reklame

Vi kan også behandle dataene dine i sammenheng med lovbestemmelsene med henblikk på direkte reklame. Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger med henblikk på slik reklame. Dette gjelder også profilering hvor dette er knyttet til slik direkte reklame.

Hvis du protesterer mot behandlingen med henblikk på direkte reklame, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for dette formålet.

11.3 Adresse for innsigelse

Du kan sende inn din innsigelse i hvilken som helst form.

Våre kontaktopplysninger finner du i avsnitt 1.