Nyheter

ELIQUO PMI er miljøfyrtårn-sertifisert

ELIQUO PMI jobber kontinuerlig med å forbedre sine leveranser for å redusere både våre egne og kunders påvirkning på klima og miljø.
Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Vår virksomhet jobber blant annet med rensing av avløpsvann, og vi har utviklet en prosess-teknologi  
som vil bidra sterkt fremover for å løse miljøproblematikk bl.a. i havet.

ELIQUO PMI er en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

I papirproduksjon, folieproduksjon og trykkeri oppfyller vi strenge krav og har et sterkt fokus på å ivareta miljøet.
Vi har også strenge krav mot våre grossister og handler hovedvekten av våre råvarer fra sertifiserte grossister.
Årets miljørapport kan du lese her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/161471

Om Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med f.eks. den internasjonale ISO 14001. EU har godkjent Miljøfyrtårn som miljøsertifikat for bruk av norske bedrifter i hele EU.

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid?
Vi tar miljøet på alvor og jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid kan du kontakte oss her.

Se flere nyheter