Mikroforurensing

Små konsentrasjoner, store konsekvenser. Mikroforurensning er legemidler og andre vanskelige forbindelser som slippes ut i miljøet fra et mangfoldig utvalg av kilder som sykehus, husholdningsforbruk av medisin og kjemisk industri.

Nye forskrifter forventes å tre i kraft i nær fremtid der fjerning av mikroforurensing fra avløpsvannet er nødvendig for å unngå farlige effekter på menneskers helse og miljøet.

For nedbrytning eller fjerning av mikroforurensning kan en rekke biologiske og fysisk-kjemiske prosesser benyttes. Hvilken behandlingsprosess som er best egnet for ditt avløpsvann avhenger av mange faktorer, og vår gruppe av internasjonale eksperter står klare til å hjelpe deg med å finne den rette løsningen for avløpsvannet ditt.