Generelle vilkår

SIDEN ER PUBLISERT AV

ELIQUO PMI AS

Adresse
Nordre Kullerød 9
Postboks 1241
3205 Sandefjord
Norway

Telefon
+47 33 48 80 50

E-post

Direktører/kontaktpersoner
Flemming G. Wessman
Jørgen Arnesen

Org. nummer.:
979 671 369

Informasjon om opphavsrett, ansvarsfraskrivelse

Tilgang til og bruk av dette nettstedet skjer på brukerens egen risiko. ELIQUO PMI AS er ikke ansvarlig for skader av noe slag, inkludert direkte og/eller indirekte skader og/eller påfølgende skader som følge av tilgang til og/eller bruk av dette nettstedet.

TInnholdet på dette nettstedet er utarbeidet og kontrollert med tilbørlig aktsomhet. All informasjon som gis er nøyaktig, fullstendig og oppdatert etter beste kunnskap. Vi kan derfor ikke påta oss ansvar eller garantere aktualiteten, nøyaktigheten og fullstendigheten av den oppgitte informasjonen. ELIQUO PMI AS forbeholder seg retten til når som helst å endre eller stanse driften av dette nettstedet helt eller delvis, og er ikke forpliktet til å holde innholdet på dette nettstedet oppdatert. Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett. Duplisering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster, tekstutdrag eller bildemateriale, må først godkjennes av ELIQUO PMI AS. Unntakene er materialene som leveres for det uttrykkelige distribusjonsformålet. Levering av hyperlenker til tredjeparts nettsteder utgjør ikke en godkjenning fra ELIQUO PMI AS til innholdet som tilbys der.

Ansvarsfraskrivelse for linker

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse på om deres operatører overholder databeskyttelsesbestemmelsene.