Hjem

Vi prosjekterer, vi produserer, vi leverer, vi setter standarden! Med våre 130 dedikerte medarbeidere er ELIQUO PMI en av Norges ledende entreprenører innen design og bygging av anlegg for vann- og avløpsrensing, fjernvarme, fjernkjøling og prosessindustri.

ELIQUO PMI er miljøfyrtårn-sertifisert

Enwa PMI AS skifter navn til ELIQUO PMI AS

Store investeringer og ønske om flere lærlinger